Kapitán: kniha výrokov


Kniha...

Všetci vedeli, že to raz príde. Kniha výrokov je logickým vyústením snáh Kapitána zapísať sa do slovenskej histórie. Predsa každá veľká osobnosť z dejín ľudstva je skutočne veľká až vtedy, keď sa jej myšlienky spíšu do knihy. Len máloktorým výnimočným mysliteľom a obratným rétorom sa to však podarilo počas života. 

Kto sa podieľal na tvorbe knihy

Matej Pavlovič

Zostavovateľ

Táto kniha je pre všetkých, ktorí nechcú zabudnúť na politický režim kapitanizmu. 

Juraj Kemka

Herec

Bolo by skvelé pustiť kapitána Danka do jazykovedného ústavu, nech oficiálne obohatí slovenčinu všetkými svojimi geniálnymi výrazmi!

Samo Marec

Bloger

Andrej Danko, to je Monty Python preklopený do reality, smiešna postavička z absurdnej scénky.

Peter Adamecký

Bezpečnostný konzultant

Nie nadarmo má Danko prezývku "Cicero z Revúcej".

Ľubomír Feldek

Spisovateľ

Slovné hry vznikajú rôznym spôsobom. Veľa ráz náhodne. Sú však aj artistní rečníci, čo nimi vedia svoj prejav vyšperkovať zámerne.

Michal Magušin

Novinár


Danko sa zarazil, odmlčal, postavil sa a povedal: "Podrazil ma." Martin Luciak

Ilustrátor"Ja si tú hodnosť zaslúžim!"

- Kapitán

.

Výrok vo videu (4:10)